Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο

OSOS Portal"Build your own seismograph" school contest for Greek Schools

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ

Κατασκευάσαμε ένα σεισμογράφο γεωφώνου χρησιμοποιώντας ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων συνδεμένο με ένα σύστημα μηχανικών ταλαντώσεων μάζας-ελατηρίου ώστε να διατηρήσουμε την αρχική διέγερση του γεωφώνου από τα σεισμικά κύματα.Το σύστημα συνδέεται με μεταλλική βάση για να ενισχυθεί το μαγνητικό πεδίο του ηχείου και να έχουμε καλύτερο σήμα. Το σύστημα του γεωφώνου συνδέεται μέσω υπολογιστή στον οποίο τρέχει ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επεξεργασίας σήματος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΥ

1. Ελατήριο σχολικού εργαστηρίου μήκους 23cm με διάμετρο σπείρας 6,3mm και σταθεράς Κ=0,5N/cm.

2. Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων αντίστασης 8Ω και ισχύος 100W

3. Ένα τρίποδα που μπορεί να ρυθμίζεται κατά ύψος.

4. Ένα βαρίδι 0,5Kg

5. Καλώδια ηχείων υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου τα οποία συνδέσαμε μονοφωνικά.

6. Ορθογώνια βάση από χυτοσίδηρο.

7. Ένα πλαστικό καπάκι.

seismoSeismo1

Seismo2

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

  Αρχικά πραγματοποιήσημε με τους μαθητές ένα κύκλωμα μηχανικών ταλαντώσεων ελατηρίου-μάζας όπου μετρήσαμε την συχνότητα και στην συνέχεια συζητήσαμε για την μετάδοση μιας διαταραχής σε ένα ελαστικό μέσο όπου και αναφέραμε τα εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Κατεβάσαμε στον υπολογιστή το λογισμικό audacity και συνδέσαμε “ανοιχτό” το ηχείο με το υπολογιστή και τοποθετημένο πάνω σε ένα θρανίο και με ήχους στο αέρα και χτυπώντας ελαφρά το θρανίο παρατηρήσαμε την αποτύπωση του ίχνους της διαταραχής στην οθόνη του υπολογιστή.

 

seismo5audacity

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές με το σεισμογράφο