Συμμετοχή στο 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Την Τρίτη 12/5/2020, ο μαθητής Θεόδωρος Τσαούσης του Β2 της Β' τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετείχε στο 12ο Μαθητικό Διαδικτυακό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργανώθηκε στο Κέτρο Διάδοσης Επιστημών "Νόησις", με την εργασία - project "Το Ρομπότ των Δασών - Robot Hood". Η εργασία αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του μαθητή  και τη συνδρομή. επίβλεψη και υποστήριξη του καθηγητής Πληροφορικής Γεώργιου Νικολακάκη.  

 Robot Hood

Το ρομπότ των δασών είναι ένας αυτόνομος τετράποδος φύλακας περιοχής, προγραμματισζόμενος και ελεγχόμενος από κύκλωμα Arduino, το οποίο πετυχαίνει κίνηση με την βοήθεια βηματικών κινητήρων (servomotors) και "αντιλαμβάνεται" ερεθίσματα με τη βοήθεια αισθητήρων. Το ρομπότ παρακολουθεί κλιματικές αλλαγές στο περιβάλλον που κινείται, καθώς καταγράφει τιμές όπως θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση και υψόμετρο και αναγνωρίζει σημάδια πυρκαγιάς όπως φλόγες και καπνό. Επιπλέον, διαθέτει μία κάμερα με τη βοήθεια της οποίας αναγνωρίζει αλλοιώσεις-διαφοροποιήσεις στην εικόνα που καταγράφει και μεταδίδει, ενημερώνοντας είτε για πιθανή πυρκαγιά είτε για πιθανές αλλοιώσεις όπως αποψιλώσεις ή ρίψη απορριμμάτων και μπαζών στην περιοχή. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι ότι διαθέτει ένα solarpanel με την χρήση του οποίου επαναφορτίζει τις μπαταρίες του, καθιστώντας το φιλικό προς το περιβάλλον. Τέλος, όλες οι τιμές των μετρήσεων από τους αισθητήρες καθώς και εικόνες από την αναγνώριση της περιοχής, μεταδίδονται και αποθηκεύονται online στο διαδίκτυο σε τοποθεσία όπου έχει πρόσβαση εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Δείτε την παρουσίαση στην έναρξη του 12ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

 Προωθητική κοινοποίηση του project μας απο τη διοργάνωση !!!

https://www.facebook.com/mathsynplikm/videos/1659374404228194/