Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς ιδρύθηκε το 1982 και στεγάστηκε αρχικά στις εγκαταστάσεις "Αριστοτέλης" της οδού Πόντου. Το 1985 μεταφέρθηκε στο κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο Καραμπουρνάκι. Συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς.

Το διδακτήριο διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ένα Εργαστήριο Πληροφορικής και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.
Στο Λύκειο φοιτούν συνολικά 230 μαθητές και διδάσκουν 25 καθηγητές.
 
 
Position_1 Position_2 Map_1 Map_2
Γεωγραφική Θέση Αεροφωτογραφία      Χάρτης 1               Χάρτης 2