Σχολικό Έτος 2013-2014

Ερευνητικές Εργασίες 2013-2014

Ερευνητικές Εργασίες Α? Τάξη

Α3) Σχολικός εκφοβισμός.  Εργασία1? Εργασία2

Ερευνητικές Εργασίες Β? Τάξη

Β1) Μάθε παιδί μου γράμματα. Ομάδα1 ? Ομάδα2 ? Ομάδα3 ? Ομάδα4

Β2) Σχολικά κτίρια. Ομάδα1 ? Ομάδα2 ? Ομάδα3 ? Ομάδα4

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Πλούτογλου Ελένη