Συμμετοχή στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Την Τετάρτη 3/4/2024 μαθητές της Α' τάξης του ομίλου Ρομποτικής 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετείχαν στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργανώθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών "Νόησις", με την εργασία - project "Μέτρηση & έλεγχος παραμέτρων ποιότητας νερού με Arduino"

Η εργασία αυτή προτείνει ένα σύστημα ελέγχου των παραμέτρων ποιότητας του νερού, με το Arduino Mega ως βασική πλατφόρμα ανάπτυξης, και τους αισθητήρες θερμοκρασίας, pH, θολότητας, ολικών διαλυμένων στερεών, και διαλυμένου οξυγόνου, για την καταμέτρηση των παραμέτρων του νερού.  Οι μετρήσεις εμφανίζονται στη σειριακή οθόνη του υπολογιστή, και ταυτόχρονα αποθηκεύονται σε μία κάρτα μνήμης miniSD σε αρχείο δεδομένων τύπου CSV. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται διαφορετικά αρχεία καταγραφής, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να συγκριθούν και να αναλυθούν στατιστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Δείτε την παρουσίαση   https://youtu.be/QJ7E0cr6EOI?t=17276

Δείτε τη συνέντευξη στο web radio https://youtu.be/N38zZEyRaSI?t=10085

Δείτε τη συνέντευξη στο χώρο της επίδειξης έργων https://youtu.be/-92UfZVKOIE?list=PL6e7pX0j-_1NvwXCGtW0Mo4TkMfSXCX2e&t=15

 

 • math_syn_16_1
 • math_syn_16_10
 • math_syn_16_11
 • math_syn_16_12
 • math_syn_16_13
 • math_syn_16_14
 • math_syn_16_2
 • math_syn_16_2a
 • math_syn_16_3
 • math_syn_16_4
 • math_syn_16_4a
 • math_syn_16_5
 • math_syn_16_5b
 • math_syn_16_6
 • math_syn_16_7
 • math_syn_16_8
 • math_syn_16_9

Simple Image Gallery Extended