Συμμετοχή στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Την Τρίτη 25/4/2023 οι μαθητές της Α' τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετείχαν στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργανώθηκε στο Κέτρο Διάδοσης Επιστημών "Νόησις", με την εργασία - project "Χρωματική αναγνώριση αντικειμένων μέσω μηχανικής μάθησης με τη χρήση Arduino"

Η εργασία αυτή προτείνει ένα σύστημα αναγνώρισης - ταξινόμησης διαφορετικών φρούτων με βάση το χρώμα, δημιουργώντας ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης (deep learning). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη TensorFlow Lite Micro και οι αισθητήρες χρώματος και εγγύτητας του Arduino Nano 33 BLE Sense. Για κάθε φρούτο, ένα μικρό νευρωνικό δίκτυο συλλέγει και αποθηκεύει επαναληπτικά δεδομένα χρώματος RGB, από διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις και σε διαφορετική φωτεινότητα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προσεγγιστική αναγνώριση. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα μοντέλο μάθησης από δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες για την ταξινόμηση και αναγνώριση των φρούτων.

Δείτε την παρουσίαση    https://youtu.be/g8FKyqULOu4?t=6296

  • 15_math_syn_1
  • 15_math_syn_2
  • 15_math_syn_3
  • 15_math_syn_4
  • 15_math_syn_5
  • 15_math_syn_6
  • 15_math_syn_7
  • 15_math_syn_8

Simple Image Gallery Extended