Σχολικό Έτος 2014-2015

Ερευνητικές Εργασίες 2014-2015

A' Τάξη

Α1) Γέφυρα - Ένωση -Σύνδεση.  Ομάδα1 Ομάδα2  - Ομάδα3 - Ομάδα4

Α2) Κλίμακα: Το μέσο για την «Ανάβαση». Ομάδα1  Ομάδα2  Ομάδα3 

Α3) Δάσκαλος - Μαθητής. Ομάδα1  Ομάδα2  Ομάδα3  Ομάδα4

Υπεύθυνος Καθηγητής : Παναγιώτου Νικόλαος

Α4) We are the robots - Από τη φαντασία στην καθημερινή ζωή

Ιστορική Αναδρομή - Εφαρμογές - Ρομπότ & Τέχνες - Τεχνητή Νοημοσύνη«Άνοιξε Σουσάμι»

Υπεύθυνος Καθηγητής : Νικολακάκης Γεώργιος

 

 Β' Τάξη

Β1) Διαφήμιση και διαμόρφωση καταναλωτικού προτύπου. Εργασία

Υπεύθυνος Καθηγητής : Σταυριανόπουλος Νικόλαος

Β2) Το Ελληνικό σχολείο μέσα απο τον Κινηματογράφο. Ομάδα1 Ομάδα2  Ομάδα3  Ομάδα4

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Κορπέτη Δήμητρα

 

Β3) Ελληνική Μετανάστευση. Ομάδα1  Ομάδα2  Ομάδα3