Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο σχολείων LOVE: Linking Opportunity Variety Equality

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό συνέδριο LOVE: Linking Opportunity Variety Equality του δικτύου σχολείων «Εκπαίδευση χωρίς Σύνορα», με τη συμμετοχή 16 αντιπροσωπειών απο αντίστοιχα Ευρωπαικά σχολεία.  Το συνέδριο διοργανώθηκε στη Σλοβενία, στην πόλη της Ποστόινα, απο το σχολείο Postojna Solski Center, ,  απο 17 έως 21 Οκτωβρίου 2023. Το κεντρικό θέμα εργασίας εστίασε στον τον εντοπισμό και τη σύνδεση ευκαιριών σε τοπικό και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, με έμφαση στην ποικιλομορφία του πληθυσμού και στις ευκαιρίες που δικαιούμαστε όλοι εξίσου. Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν η σύνδεση με τα συνεργαζόμενα σχολεία εντός του δικτύου, η διατήρηση επαφών, η δημιουργία νέων φιλικών και συνεργατών επαφών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολλών διαφορετικών έργων μέσω των οποίων ενισχύουμε αξίες και γνώσεις, που βασίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρωνόμαστε στα εξής:

 - προώθηση των ευρωπαϊκών διαστάσεων στην εκπαίδευση,

 - προώθηση της ανεκτικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας των συνεργαζόμενων σχολείων με σεβασμό στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές ταυτότητες, τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις, τις γλώσσες και τα σχολικά συστήματα,

 - προσφορά ίσων ευκαιριών στους μαθητές,

 - σεβασμός και ανάδειξη των απόψεων των μαθητών,

 - βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης,

 - διατήρηση του περιβάλλοντος, αειφορία, σεβασμός στον πλανήτη που ζούμε.

 Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε απο 3 καθηγητές και 2 μαθητές. Οι μαθητές και οι καθηγητές συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας - workshops όπου αποτύπωσαν τις ιδέες και τις προτάσεις τους και παρουσίασαν τα αποτελέσματα κατα την τελευταία ημέρα εργασίας.  

 • Slovenia_01
 • Slovenia_1
 • Slovenia_10
 • Slovenia_11
 • Slovenia_12
 • Slovenia_13
 • Slovenia_14
 • Slovenia_15
 • Slovenia_16
 • Slovenia_2
 • Slovenia_3
 • Slovenia_4
 • Slovenia_5
 • Slovenia_6
 • Slovenia_7
 • Slovenia_8
 • Slovenia_9

Simple Image Gallery Extended