Κινητικότητα προσωπικού στο Βερολίνο - ΚΑ121 2023-24

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς οργάνωσε και πραγματοποίησε μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σε πρόγραμμα μάθησης & κατάρτισης (CourseTraining), με τη συμμετοχή δύο (2) εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ ΚΑ121 2023-2024, στο Βερολίνο. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 5 έως 11 Νοεμβρίου 2023 και το θέμα  του προγράμματος επιμόρφωσης που οργανώθηκε από το φορέα υποδοχής  EuropassTeacherAcademy – Berlin”, ήταν η διαχείριση συγκρούσεων, η συναισθηματική νοημοσύνη και η πρόληψη του εκφοβισμού,  Conflict management, emotional intelligence and bulling prevention”.

  • Barcelona_1
  • Barcelona_2
  • Barcelona_3
  • Barcelona_4
  • Barcelona_5
  • Barcelona_6
  • Barcelona_7
  • Barcelona_8

Simple Image Gallery Extended

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

   - Σύγκρουση: αιτίες, εκδηλώσεις και πώς να τη μετατρέψετε σε διδακτική στιγμή.

   - Πρακτικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της διαχείρισης συγκρούσεων στο πρόγραμμα σπουδών.

  - Αποτελεσματικά, πρακτικά εργαλεία επικοινωνίας για καλύτερες σχολικές σχέσεις και οικοδόμηση κοινότητας.

  - Δεξιότητες συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης – πώς να τις ενισχύσετε στον εαυτό σας και στους άλλους.

  - Σχεσιακή επιθετικότητα και εκφοβισμός – προσεγγίσεις σε όλο το σχολείο για ευαισθητοποίηση και πρόληψη.

  - Πρακτικές δραστηριότητες που ευνοούν την ευημερία, τη συνοχή της ομάδας και την αίσθηση του ανήκειν στη σχολική κοινότητα.