Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β? και Γ΄ Λυκείου

Την Τρίτη 19/12/2017 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών της Β' και Γ' Λυκείου του σχολείου μας για την πρόληψη της λοίμωξης HIV απο τη ΜΚΟ Κέντρο Ζωής.

Animated Gif

Το Κέντρο Ζωής, με πανελλήνια άδεια του Υπουργείου ΠαιδείαςΈρευνας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιεί ενημερώσεις για την HIV λοίμωξη και το AIDS σε μαθητές Β? και Γ? Λυκείου. Ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών του Οργανισμού πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και των δεκατριών (13) περιφερειών της Ελλάδας.

Την επιστημονική επιμέλεια του έντυπου και του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, έχει αναλάβει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ενώ έχει διασφαλιστεί έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Site-1024x451pxls-2

Η ενημέρωση του μαθητικού ? νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας αποσκοπεί στο να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης σημασίας κενό, για την ατομική και τη δημόσια υγεία, σε σχέση με την λοίμωξη HIV και το AIDS. Η απουσία και η αναγκαιότητα ένταξης θεμάτων, σχετικών με τη σεξουαλική αγωγή στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα έχει επισημανθεί εδώ και δεκαετίες από ποικίλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Πληθώρα ερευνών, άλλωστε, δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών στην χώρα μας υποστηρίζει την ένταξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο (βλ. Γερούκη Μ., «Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο»).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης, σε σχέση με την HIV λοίμωξη και το AIDS,

  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,

  • η εξάλειψη των στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS.