4η δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία"

4η δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία" - 12 Μαϊου 2023

Η 4η δράση του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαϊου 2023, με μαθητές των τμημάτων Α2 & Β1, συνεχίζοντας μετά απο αρκετό καιρό τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της WWF "Υιοθέτησε μια παραλία". Τα αποτελέσματα περισυλλογής των απορριμάτων καταγράφηκαν στη βάση του προγράμματος, με αρκετά μειωμένο αριθμό απορριμάτων αυτή τη φορά. Φαίνεται ότι η προσπάθειά μας πιάνει τόπο!!!   Μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση και να συγκρίνει τις ποσότητες ανά είδος απορρίματος, από όλες τις προηγούμενες δράσεις και να καταλήξει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.! Καλό καλοκάρι με καθαρές παραλίες χωρίς πλαστικά!!

Περισσότερες πληροφορίες στο https://adoptabeach.wwf.gr/beaches/GR10

 • Adopt_a_beach_1
 • Adopt_a_beach_2
 • Adopt_a_beach_3
 • Adopt_a_beach_4
 • Adopt_a_beach_5
 • Adopt_a_beach_6
 • Adopt_a_beach_7
 • Adopt_a_beach_8

Simple Image Gallery Extended

3η δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία"

3η δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία" - 19 Οκτωβρίου 2021

Η 3η δράση του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2021, με μαθητές των τμημάτων Β3 & Β4, συνεχίζοντας με περισσότερο μεράκι και καλύτερη οργάνωση τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της WWF "Υιοθέτησε μια παραλία". Τα αποτελέσματα περισυλλογής των απορριμάτων καταγράφηκαν στη βάση του προγράμματος και μπορούμε να συγκρίνουμε με τις προηγούμενες δράσεις και να καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.! Καλό χειμώνα με καθαρές παραλίες χωρίς πλαστικά!!

Περισσότερες πληροφορίες στο https://adoptabeach.wwf.gr/beaches/GR10

 • adopt_Oct_1
 • adopt_Oct_10
 • adopt_Oct_11
 • adopt_Oct_3
 • adopt_Oct_4
 • adopt_Oct_5
 • adopt_Oct_6
 • adopt_Oct_7
 • adopt_Oct_8
 • adopt_Oct_9

Simple Image Gallery Extended

2η Δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία"

2η δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία" - 7 Ιουνίου 2021

Η 2η δράση του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2021, με μαθητές των τμημάτων Α3 & Α4, συνεχίζοντας με περισσότερο μεράκι και χαρά και καλύτερη οργάνωση. Τα αποτελέσματα ήταν καταγράφηκαν στη βάση του προγράμματος και πλέον υπάρχει σύγκριση με τις προηγούμενες δράσεις! Καλό καλοκαίρι με καθαρές παραλίες χωρίς πλαστικά!!

Περισσότερες πληροφορίες στο https://adoptabeach.wwf.gr/beaches/GR10

 • wwf_june_1
 • wwf_june_10
 • wwf_june_2
 • wwf_june_3
 • wwf_june_4
 • wwf_june_5
 • wwf_june_6
 • wwf_june_7
 • wwf_june_8
 • wwf_june_9

Simple Image Gallery Extended

1η Δράση Εθελοντικού προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία"

1η δράση του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία" - 15 Απριλίου 2021

Η 1η δράση του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου, με μαθητές των τμημάτων Α3 & Α4, με πολύ μεράκι και χαρά και τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιτικά! Περισσότερες πληροφορίες στο https://adoptabeach.wwf.gr/teams/2o-gel-kalamarias

 • wwf_1
 • wwf_12
 • wwf_2
 • wwf_3
 • wwf_31
 • wwf_4
 • wwf_41
 • wwf_42
 • wwf_5
 • wwf_51
 • wwf_52
 • wwf_53
 • wwf_54
 • wwf_55
 • wwf_6
 • wwf_61
 • wwf_62
 • wwf_7
 • wwf_8
 • wwf_9

Simple Image Gallery Extended

Δράση WWF "Υιοθέτησε μια παραλία"

adopt a beach social final-7adopt a beach social final-10

Το 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετέχει στη δράση της WWF Ελλάς "Υιοθέτησε μια παραλία". Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να υιοθετήσουν παραλίες ή περιοχές του παράκτιου χώρου. Οι ομάδες των συμμετεχόντων αποτυπώνουν την κατάσταση και καταγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τα απορρίμματα ενώ ταυτόχρονα διενεργούν καθαρισμό της περιοχής. Τα δεδομένα που συλλέγονται, εισάγονται στην «ανοιχτή» βάση δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος adoptabeach.wwf.gr.

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση καθαρισμού παραλίας γι'αυτό και η διαδικασία επαναλαμβάνεται τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο (Απρίλιο και Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο), ενώ ιδεατά θα πρέπει να υλοποιηθεί επιπλέον άλλες δυο χρονικές περιόδους (Ιούνιο ή Ιούλιο και Δεκέμβριο ή Ιανουάριο). Η επιτόπια καταγραφή και ο καθαρισμός της παραλίας μπορεί να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η μείωση των απορριμμάτων που συναντάμε στις παραλίες.
 • Η διαλογή και καταγραφή των απορριμμάτων που συναντάμε στις παραλίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Η ευαισθητοποίησή του κόσμου σχετικά με το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης.
 • Η ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τις πηγές της παράκτιας ρύπανσης.
 • Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε συμμετοχικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να αντιλη φθούν την προέλευση των απορριμμάτων στις παραλίες, με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης των παραλιών.
 • Η διαδικασία υιοθεσίας παραλιών που συμβάλλει στην άμβλυνση των επιπέδων ρύπανσης, είτε μέσα από τη λήψη πολιτικών μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης, είτε από την τοπική παρέμβαση σε σημεία και παραλίες με έντονο πρόβλημα ρύπανσης.