Προγράμματα Erasmus+ 2023-2024

Erasmus accredited    Διαπίστευση Erasmus+ 2021-2027 New Erasmus 2021-2027 EU emblem with tagline-pos-EL

Η διαπίστευση διαρκεί έως 7 χρόνια και δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης σε ετήσια βάση κινητικοτήτων:

Για τους εκπαιδευτικούς:

 • Επιμόρφωση & κατάρτιση εκπαιδευτικών (2 έως 10 / 30 ημέρες)
 • Παρακολούθηση εργασίας εκπαιδευτικών (2 έως 60 ημέρες)
 • Εργασίες διδασκαλίας ( 2 ως 365 ημέρες)

Για τους μαθητές:

 • Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου (2 έως 30 ημέρες)
 • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (10 έως 29 ημέρες)
 • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (30 έως 365 ημέρες)

Προγράμματα Erasmus+ 2023-2024

Για το σχολικό έτος 2023-2024 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω κινητικότητες:

 • Ομαδική κινητικότητα 15 μαθητών με το σχολείο Schiltdin Lukio της πόλης Jyvaskyla στη Φινλανδία. Περιλαμβάνει φιλοξενία κατά την μετάβαση μας εκεί στα τέλη Οκτώβρη περίπου και ανταπόδοση φιλοξενίας κατά την επίσκεψη των Φινλανδών μαθητών την Άνοιξη του 2024.
 • Ομαδική κινητικότητα 20 μαθητών με το σχολείο Rambaldi Valeriani της πόλης Imola στην Ιταλία. Περιλαμβάνει φιλοξενία κατά την μετάβαση μας και ανταπόδοση φιλοξενίας κατά την επίσκεψη των Ιταλών μαθητών (Μάρτιος – Απρίλιος 2024)
 • Ομαδική κινητικότητα 15 μαθητών με το σχολείο Lycee Hubert Clement από το Λουξεμβούργο. Περιλαμβάνει φιλοξενία κατά την επίσκεψη των Λουξεμβούργιων μαθητών τον Απρίλιο 2024 και ανταπόδοση φιλοξενίας κατά την μετάβαση μας στο Λουξεμβούργο τον Οκτώβρη 2024.
 • Βραχυπρόθεσμη ατομική κινητικότητα μαθητών (10-14 ημέρες) στα σχολεία Lycee Hubert Clement από το Λουξεμβούργο και Institut de la Providence Champion - Namur από το Βέλγιο.

Πως μπορώ να συμμετάσχω;

 1. Συζητάω με του γονείς μου για τις κινητικότητες Erasmus+ που υλοποιεί το σχολείο μας την επόμενη σχολική χρονιά. Αν χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες επικοινωνούν με το σχολείο.
 2. Αφού αποφασίσω ότι θα συμμετάσχω, παίρνω την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus+ την οποία συμπληρώνουν και οι δύο γονείς.
 3. Αφού κλείσουν οι δηλώσεις συμμετοχής, επιλέγω και δηλώνω την κινητικότητα ή τις κινητικότητες που με ενδιαφέρουν.