4η συνάντηση Erasmus+ KA229 - VIC

vic logo-01

Τη Δευτέρα 6/3 έως και την Παρασκευή 10/3/2023 πραγματοποιήθηκε η τέταρη και τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA229 - European Youth:Values, Identity, Culture στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

Τη συνάντηση υποδέχτηκε και οργάνωσε το σχολείο Bagsværd Kostskole og Gymnasium στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Η συναντήση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 2 εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο, στο πλαίσιο της λήξης του εγκεκριμένου προγράμματος, και περιλάμβανε εργαστήρια (workshops) που αφορούσαν την καταγραφή των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν, των δυσκολιών που εμφανίστηκαν στην πορεία και των τελικών αποτελεσμάτων. Η αποτίμηση του έργου πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και μαθητών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων, και με βιωματικό εργαστήριο για τα οφέλη από τη συνεργασία. Επιπλέον, έγινε παρουσίαση του προγράμματος  «Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS), διάλεξη της Σουηδικής αντιπροσωπίας για την ενεργό εμπλοκή των νέων σε θέματα της ΕΕ και επίσκεψη στο «Σπίτι της Ευρώπης» στην Κοπεγχάγη.

Ακολούθησε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το αρχικό πλάνο, καταγράφηκαν οι τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθορίστηκαν τα παραδοτέα και ανατέθηκαν εργασίες για την τελική έκθεση του σχεδίου.

Δείτε την παρουσίαση της αξιολόγησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

Τέλος, αφού αναδείχθηκε η μεγάλη επιτυχία των δραστηριοτήτων και η αποδοχή απο το σύνολο των εμπλεκομένων μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και η μεγάλη δυναμική του θέματος, αποφασίστηκε απο κοινού η συνέχεια του προγράμματος σε μελλοντικό σχέδιο.

 • copenhagen1
 • copenhagen10
 • copenhagen11
 • copenhagen2
 • copenhagen3
 • copenhagen4
 • copenhagen5
 • copenhagen6
 • copenhagen7
 • copenhagen8
 • copenhagen9

Simple Image Gallery Extended