Ολοκλήρωση προγράμματος Erasmus+ "No Bounds in Learning"

    

 NBIL logo     Erasmus      School logo new

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς συμμετείχε στη σύμπραξη επτά (7) σχολικών μονάδων Erasmus+ KA202 - Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με κωδικό αριθμό 2018-1-TR01-KA202-059148, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Η σύμπραξη με τίτλο  «No Bounds in Learning» - «Μάθηση δίχως όρια» είχε διάρκεια 36 μηνών (Σεπ 2018 –Αυγ 2021), και συντονιστικό σχολείο υπήρξε το Torbali Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi από την Τουρκία. Συμμετέχοντα σχολεία ήταν τα παρακάτω :

-  IIS Francesco Orioli – Viterbo, Italy

-  Turisticko-ugostiteljska skola Antona Stifanica – Porec, Croatia

-  IES BEZMILIANA - Rincón de la Victoria, Spain

-  Second Lyceum of Kalamaria – Thessaloniki, Greece

-  Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva – Funchal, Portugal

Karabaglar Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Izmir, Turkey

Στόχο του προγράμματος αποτέλεσαν τα παρακάτω:

§  Δημιουργία ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

§  Ανίχνευση των επαγγελματικών αναγκών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

§  Βελτίωση των προσόντων του προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών

§ Καταγραφή μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην τάξη

§  Κατάρτιση δεξιοτήτων των μαθητών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ανάλογα με τις ατομικές διαφορές και τα χαρακτηριστικά των μαθητών

§    Δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης για μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες

Η παραπάνω συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σε:

     - Τρείς (3) διεθνικές οργανωτικές συναντήσεις για το σχέδιο (Transnational Project Meetings) με αντικείμενο των συναντήσεων την αποσαφήνιση των στόχων, τη δημιουργία πλάνου εργασίας, το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και συναντήσεων, και τέλος την ανατροφοδότηση.

   - Τέσσερις (4) δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (Learning, Teaching, Training) με αντικείμενο των δραστηριοτήτων την κατάθεση προτάσεων για το σχεδιασμό εργαλείων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε 4 συγκεκριμένα αντικείμενα – πεδία

Προηγήθηκε η δημιουργία ερωτηματολόγιου, με σκοπό  την αποτύπωση των γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για τις μαθησιακές δυσκολίες και τη συμπερίληψη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στις συναντήσεις και στη δημιουργία των εργαλείων συμμετείχαν 6 εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς και στην εφαρμογή των εργαλείων στην τάξη και στην αξιολόγηση αυτών συμμετείχαν συνολικά 10 εκπαιδευτικοί.

NBiL Booklet  

 

Ως παραδοτέο αναπτύχθηκε ένα «Εγχειρίδιο προτεινόμενων εργαλείων για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές δυσκολίες» με επιλογές προτεινόμενων εργαλείων όλων των συμμετεχόντων σχολείων,  για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε συγκεκριμένα αντικείμενα – πεδία της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το Εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

 https://sites.google.com/view/noboundsinlearning

                                                                                              Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Γεώργιος Νικολακάκης