Εθελοντική Λέσχη Προγραμματισμού - Code Club για μαθητές #1

Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς επιμορφωτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο Εθελοντικής Λέσχης Προγραμματισμού για μαθητές με θέμα «Υπολογιστική σκέψη και προγραμματισμός σε γλώσσα Python». Αφορμή αποτέλεσε το επιμορφωτικό  προγράμμα εκπαιδευτικών Πληροφορικής "Μαθαίνοντας και διδάσκοντας Python, μέσα κι έξω από το σχολείο" (http://www.music.tuc.gr/ projects/py4hs/), που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.music.tuc.gr/) και είναι ενταγμένο στην πρωτοβουλία CS4HS της Google (https://www.cs4hs.com/). Βασικοί στόχοι των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Εθελοντικής Λέσχης Προγραμματισμού είναι:

  • η διάδοση της υπολογιστικής σκέψης και του προγραμματισμού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, με κύριο αποδέκτη μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • η γνωριμία με την Python, μια από τις πλέον δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού
  • η δημιουργική έκφραση με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών
  • η επίλυση προβλημάτων μέσω του προγραμματισμούCode Club 1

 

Η υλοποίηση της Εθελοντικής Λέσχης έγινε απο ομάδα εκπαιδευτικών Πληροφορικής, με την υποστήριξη του Συμβούλου Πληροφορικής Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Μανουσαρίδη Ζαχαρία, και ύστερα απο την έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην Εθελοντική Λέσχη Προγραμματισμού επιλέγησαν να συμμετάσχουν, ύστερα απο την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υπερκάλυψη των θέσεων συμμετοχής, 28 μαθητές σχολικών μονάδων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που φοιτούν στη Γ? Γυμνασίου, την Α? ή Β? Λυκείου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) τρίωρες συναντήσεις, κάθε Πέμπτη από 19/1/2017 έως 9/2/2017 και ώρα 17:00 - 20:00. Σε κάθε μαθητή που παρακολούθησε τρεις τουλάχιστον επιμορφωτικές δραστηριοτήτες χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που δημιούργησαν, οργάνωσαν και συμμετείχαν στην Εθελοντική Λέσχη Προγραμματισμού (Code Club) και υλοποίησαν τις επιμέρους επιμορφωτικές δραστηριότητες είναι:

Νικολακάκης Γεώργιος (Συντονιστής ΕΛΠ), 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς

Λιαρής Ιωάννης, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Μαντζανά Ευαγγελή, 2ο ΕΕΕΕΚ Πυλαίας

Μπανταβή Ελένη, 16ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Σκλάβου Αναστασία, Λύκειο Ζαγκλιβερίου

Θεοδωρίδου Ελένη, ΓΕΛ Μελίκης

  • CodeClub1
  • CodeClub2
  • CodeClub3
  • CodeClub4

Simple Image Gallery Extended