Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ολύμπου

Την Πέμπτη 12/5/2022 μαθητές απο τα τμήματα Β3 και Β4 που υλοποιούν περιβαλλοντικό πρόγραμμα, επισκέφτηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ολύμπου και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στα μονοπάτια του Ολύμπου». Το πρόγραμμα προσεγγίζει την έννοια, την ουσία και την εικόνα του δασικού οικοσυστήματος και των προβλημάτων του. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του δασικού οικοσυστήματος του Κάτω Ολύμπου. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητα του (χλωρίδα και πανίδα), τους γεωλογικούς σχηματισμούς,

·    να ανακαλύψουν την ποιότητα των νερών του και τη χρήση τους στο πέρασμα των χρόνων καθώς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο υδάτινο οικοσύστημα της περιοχής,

·   να βιώσουν την ιδιαίτερη αισθητική του ομορφιά και να αντιληφθούν τη σημασία του στη βελτίωση της ποιότητας ζωής,

·  να εντοπίσουν και να σχολιάσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και να συγκρίνουν την αντιμετώπιση του δάσους από τον άνθρωπο  στο πέρασμα του χρόνου,

·  να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν τη σημασία του δασικού οικοσυστήματος στην οικονομική-κοινωνική- πολιτισμική ταυτότητα της γύρω περιοχής και την ανάγκη της αειφορικής  διαχείρισης και προστασίας των φυσικών του πόρων,

·  να μυηθούν στην ορεινή πεζοπορία και τους κανόνες της περπατώντας σε ένα από δύο προτεινόμενα μονοπάτια

Οι μαθητές ακολούθησαν το μονοπάτι του  "Τρανού λάκκου".

 

 • Kpe_olympou_1
 • Kpe_olympou_10
 • Kpe_olympou_11
 • Kpe_olympou_2
 • Kpe_olympou_3
 • Kpe_olympou_4
 • Kpe_olympou_5
 • Kpe_olympou_6
 • Kpe_olympou_7
 • Kpe_olympou_8
 • Kpe_olympou_9

Simple Image Gallery Extended