Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2023-2024 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

1

Μπούγιας

Ιωάννης

ΠΕ86

Πληροφορικής

Διευθυντής

2

Νικολακάκης

Γεώργιος

ΠΕ86

Πληροφορικής

Υποδιευθυντής

3

Δέδε

Μαρία

ΠΕ04.02

Χημικός

Οργανική

4

Ιωαννίδου

Κωνσταντίνα

ΠΕ02

Φιλόλογος

Οργανική

5

Καλόγηρος

Δημήτριος

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

Οργανική

6

Κουκουλέτσος

Κωνσταντίνος

ΠΕ04.01

Φυσικός

Οργανική

7

Παλλίδου

Άρτεμις

ΠΕ04.04

Βιολόγος

Οργανική

8

Προκόβα

Αλεξάνδρα

ΠΕ02

Φιλόλογος

Οργανική

9

Σαχίνη

Ευαγγελία

ΠΕ03

Μαθηματικός

Οργανική

10

Σταυριανόπουλος

Νικόλαος

ΠΕ80

Οικονομολόγος

Οργανική

11

Τσίκλου

Άννα

ΠΕ03

Μαθηματικός

Οργανική

12

Φασουλάς

Ελευθέριος

ΠΕ01

Θεολόγος

Οργανική

13

Χαραλαμπίδου

Κυριακή 

ΠΕ02

Φιλόλογος

Οργανική

14

Χατζηδέλου

Ευρύκλεια

ΠΕ06

Αγγλικής

Οργανική

15

Ψάρρα

Χρυσάνθη

ΠΕ02

Φιλόλογος

Οργανική

16

Γεωργιάδου

Χριστίνα

ΠΕ06 Αγγλικής

Απόσπαση

17

Δρούτσας

Γεώργιος

ΠΕ03

Μαθηματικός

Απόσπαση

18

Θεοδωρίδου

Χαρίκλεια

ΠΕ07

Γερμανικής

Απόσπαση

19

Καλαποτλής

Νικόλαος

ΠΕ04

Φυσικός

Απόσπαση

20

Καπετάκη

Παρασκευή

ΠΕ03

Μαθηματικός

Απόσπαση

21

Μακριδόπουλος

Αντώνιος

ΠΕ03.50

Μαθηματικός

Αναπληρωτής ΕΑΕ

22

Μανά

Αναστασία

ΠΕ06

Γαλλικής

Απόσπαση

23

Παππάς 

Ιωάννης

ΠΕ02

Φιλόλογος

Απόσπαση

24

Πεππέ

Βασιλεία

ΠΕ02

Φιλόλογος

Απόσπαση

25

Πετρίδης

Στέλιος

ΠΕ04.01.50

Φυσικός

Αναπληρωτής ΕΑΕ

26

Σωτηριάδου

Ελένη

ΠΕ02

Φιλόλογος

Απόσπαση

27

Σκούρα 

Αναστασία

ΠΕ02.50

Φιλόλογος

Αναπληρώτρια ΕΑΕ

28

Τζηρίνη

Ευαγγελία

ΠΕ78

Κοινωνιολόγος

Απόσπαση

29

Τσαγκαρά

Ξανθίππη

ΠΕ86

Πληροφορικός

Απόσπαση

30

Φαφούτη

Παναγιώτα

ΠΕ25

Σχολική Νοσηλεύτρια

Αναπληρώτρια 

Εκπαιδευτικοί Παρελθόντων Ετών