Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών δημιουργήθηκε το 2001 και περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό και υπολογιστή για τη διενέργεια πειραμάτων στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.