Πρόγραμμα Reflecting for Change (R4C)

Το 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετέχει στη φάση εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)» με εθνικό συντονιστή για την Ελλάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).  

R4C logo

Το έργο Reflecting for Change (R4C) έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης «εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία. Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας και έναν οδικό χάρτη σε μια απόπειρα να εισάγει μία κουλτούρα αλλαγής η οποία εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόσληψη της αειφόρου καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα ελληνικά σχολεία που θα συμμετέχουν στο R4C θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου» και να ενισχύσουν την «ψηφιακή ωριμότητα». Οι  Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το «ανοικτό σχολείο», το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο πλαίσιο του R4C πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση - τηλεδιάσκεψη των συντονιστών των συμμετεχόντων σχολείων.

  • R4C_1
  • R4C_3
  • R4C_4
  • R4C_5
  • R4C_6
  • R4C_7

Simple Image Gallery Extended

Περισσότερες πληροφορίες