3η Συνάντηση Erasmus+ "Building a Democratic School Culture"

Demo final5                                        Erasmus

Τη Δευτέρα 21/2 έως και την Παρασκευή 25/2/2022 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA229 - "Building a Democratic School Culture" με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών και δύο μαθητών απο κάθε σχολείο.

Τη συνάντηση υποδέχτηκε και οργάνωσε το σχολείο Gymnasium (Oberstufe) am Schulzentrum Carl von Ossietzky απο το Bremerhaven, περιοχή Βρέμης της Γερμανίας. Θέμα της συνάντησης ήταν η διερεύνιση των προϋποθέσεων τη δημοκρατική δοίκιηση και διαχείριση μιας σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα των συναντήσεων περιλάμβανε παρουσιάσεις της διοικητικής δομής της εκπαίδευσης και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων όλων των συμμετεχόντων σε μια σχολική κοινότητα κάθε χώρας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ομαδικά εργαστήρια (workshops) μαθητών, εκπαιδευτικών, στελεχών και γονέων όπου διερευνήθηκαν και προτάθηκαν απο κάθε ομάδα-στόχο, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες σε ομάδες-στόχους εντός της σχολικής κοινότητας, για να πετύχουμε ένα περισσότερο δημοκτρατικό, ανοικτό στην κοινωνία και ανεκτικό στη διαφορετικότητα σχολείο. Αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε στην ομάδα του project στο facebook   

https://www.facebook.com/Building-a-democratic-school-culture-111087351029591

 • Bremerhaven_1
 • Bremerhaven_10
 • Bremerhaven_11
 • Bremerhaven_12
 • Bremerhaven_13
 • Bremerhaven_14
 • Bremerhaven_15
 • Bremerhaven_2
 • Bremerhaven_3
 • Bremerhaven_4
 • Bremerhaven_5
 • Bremerhaven_6
 • Bremerhaven_7
 • Bremerhaven_8
 • Bremerhaven_9

Simple Image Gallery Extended