Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την πενθήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου 2023-2024

Πράξη 3η για την εκδρομή των μαθητών/τριών της Γ τάξης στην Κρήτη από Τετάρτη  6 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023. Επισυνάπτονται όλες οι προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων.