Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείουγια τη μετακίνηση της Β' Λυκείου στη Ρώμη (ESRIN) 2023-24

Πράξη 5η για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών της Β' τάξης στη Ρώμη, από Τετάρτη  5 ως 9 Φεβρουαρίου 2024. Επισυνάπτονται όλες οι προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων.