Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείουγια τη μετακίνηση της Α' Λυκείου στο CERN 2023-24

Πράξη 6η για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών της A' τάξης στο CERN, από Τετάρτη  13 ως Κυριακή 17 Μαρτίου 2024. Επισυνάπτονται όλες οι προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων.