Πράξη Επιλογής Τουριστικού Πρακτορείου για την 5νθήμερη 2014

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς

ΠΡΑΞΗ 2Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές ? Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την εξαήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Γ΄ τάξης στην Πράγα ? Βιέννη από 13 έως 18 Δεκεμβρίου 2014, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Ο κ. Ξανθόπουλος Ηρακλής, ΠΕ04.01 και η κ. Φούντα Αναστασία, ΠΕ02, συνοδοί καθηγητές, 2. Η κ. Τσιτσιμπίκου Αναστασία, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Ιορδανίδης Βασίλειος, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών και Μανουσαρίδης Ιωάννης γραμματέας του 15μελούς Συμβουλίου.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (5 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨ZORPIDIS¨. Η επιλογή του πρακτορείου αυτού έγινε με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄ άτομο τιμή των 310 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει: α. Μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς μέσω Μπρατισλάβας με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις της ¨ GotoSky¨ (κωδ. πτήσης GTS4001/4000), αεροπορικής εταιρείας που πραγματοποιούνται οι περισσότερες πτήσεις προς και από τον συγκεκριμένο προορισμό, β. πέντε(05) διανυκτερεύσεις, σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές, εκ των οποίων οι τέσσερις (04) στην Πράγα στο ξενοδοχείο ¨Duo¨ και η μία (01) στη Βιέννη στο ξενοδοχείο ¨Ramada¨, γ. ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα, εκτός από την τελευταία μέρα, που δεν παρέχεται γεύμα, δ. ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης καθώς και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης(περιλαμβάνει και επείγουσα αερομεταφορά μαθητή-καθηγητή σε περίπτωση ανάγκης), ε. περιηγήσεις ? ξεναγήσεις με δύο (02) ιδιόκτητα πολυτελή λεωφορεία, ελεγμένα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους για την πραγματοποίηση του προγράμματος και υπηρεσίες 2ου οδηγού λεωφορείου, στ. έμπειρους αρχηγούς ? συνοδούς, έναν για κάθε λεωφορείο, για την πραγματοποίηση των περιηγήσεων, οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των εκδρομέων σε 24ωρη βάση, ζ. επίσημους Έλληνες τοπικούς ξεναγούς σε κάθε συμφωνημένη ξενάγηση, η. υπηρεσίες γιατρού καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, θ. Φ.Π.Α., φόρους αεροδρομίου και ατομικές αποδείξεις για κάθε μαθητή, ι. δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών του σχολείου και επιπλέον δωρεάν συμμετοχή δύο μαθητών.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

Γι΄ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

       Οι συνοδοί καθηγητές                           Η Διευθύντρια

        1. Ξανθόπουλος Ηρακλής                     Δρ.Μίκου Μαρία

        2. Φούντα Αναστασία                               Φυσικός

       Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

               Τσιτσιμπίκου Αναστασία

Από το 15μελές Συμβούλιο μαθητών

1.Ιορδανίδης Βασίλειος, Πρόεδρος

2.Μανουσαρίδης Ιωάννης, Γραμματέας