Πρακτικό Πενθήμερης Εκδρομής 2014-2015 - Τροποποίηση

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς ? Τροποποίηση

ΠΡΑΞΗ 4η

            Σύμφωνα με την υπ΄αριθ΄129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) Υπ.Α. με θέμα ¨Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨, ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφο 2, την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών (Πράξη 38η /3-12-2014 με θέμα: ¨Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης ? τροποποίηση¨) και σε συνεννόηση με το τουριστικό γραφείο ¨ZORPIDIS¨ τους συνοδούς καθηγητές και τους εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων αλλάζει η ώρα και η αεροπορική εταιρεία της πτήσης αναχώρησης των μαθητών της Γ΄ τάξης για την πολυήμερη εκδρομή τους στην Πράγα ? Βιέννη στις 13 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο. Συγκεκριμένα η μετάβαση θα γίνει με την αεροπορική εταιρεία Aegean για Βιέννη μέσω Αθηνών με τις πτήσεις Α 3101 ώρα 6.35΄ και Α 3880 ώρα 9.10΄. Η επιβάρυνση ανά μαθητή ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Γι΄ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

                                                  Καλαμαριά 3-12-2014

                                                        Η Διευθύντρια

                                                        Δρ. Μίκου Μαρία

                                                             Φυσικός