Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την εκδρομή της Β' Λυκείου 2015-2016

ΠΡΑΞΗ 7Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές ? Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Β΄ τάξης στα Ιωάννινα στις 10, 11 και 12 Απριλίου 2016, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Η κ. Μιχαήλ Μαρία, ΠΕ02 και η κ. Σαχίνη Ευαγγελία, ΠΕ03 από τους συνοδούς καθηγητές, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Σελιαχλής Αλέξανδρος του Β4 και Βαργεμέζης Σταύρος του Β1 ως εκπρόσωποι των μαθητών της Β΄ τάξης.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (2 προσφορές για Βόλο και 5 προσφορές για Ιωάννινα), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨DROMEASTRAVEL¨. Η επιλογή του πρακτορείου αυτού έγινε με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄άτομο τιμή των 106 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει: 1. Πολυτελή λεωφορεία με επαγγελματίες έμπειρους οδηγούς για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα της εκδρομής, 2. δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ¨EPIRUSPALACE¨ πέντε αστέρων με ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, 3. έμπειρο αρχηγό ? συνοδό του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 4. πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 5. τέσσερις (04) ελεύθερες συμμετοχές για μαθητές και τέσσερις (04) ελεύθερες συμμετοχές για τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια.

Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

                     1. Μιχαήλ Μαρία                                                           Δρ.Μίκου Μαρία

                     2. Σαχίνη Ευαγγελία                                                          Φυσικός

                     Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

                     Γονέων και Κηδεμόνων

                     Νυφιώτης Αναστάσιος

                     Οι εκπρόσωποι των μαθητών

1. Σελιαχλής Αλέξανδρος

2. Βαργεμέζης Σταύρος