1η διαδικτυακή συνάντηση με μαθητές απο το σχολείο Simone Veil της Μασσαλίας

Στο πλαίσιο του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ ΚΑ121 και τη συνεργασία του σχολείου μας με το σχολείο Simone Veil της Μασσαλίας της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή συνάντηση μαθητών απο τα δύο σχολεία την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022. Κατα τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη γνωριμία των μαθητών των δύο σχολείων, και δημιουργήθηκαν οι μαθητικές ομάδες εργασίας που θα προετοιμάσουν τα εργαστήρια των επικείμενης ομαδικής μαθητικής κινητικοτήτας το Μάρτιο του 2023.

  • Visio_Dec_2022_1
  • Visio_Dec_2022_2
  • Visio_Dec_2022_3
  • Visio_Dec_2022_4
  • Visio_Dec_2022_5
  • Visio_Dec_2022_6
  • Visio_Dec_2022_7
  • Visio_Dec_2022_8

Simple Image Gallery Extended