Κινητικότητα προσωπικού στην Πράγα - ΚΑ121 2022-23

Κατά το χρονικό διάστημα 20-25 Μαρτίου 2023 δύο (2) εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το πρόγραμμα «InclusiveEducation - Συμπεριληπτική Εκπαίδευση”, που οργανώθηκε από το φορέα υποδοχής ITC International TrainingCenter στην Πράγα της Τσεχίας. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

 • Ένταξη ή συμπερίληψη, προσδιορισμός παραγόντων κινδύνου και εμποδίων
 • Μη βίαιη επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, μέθοδοι επικοινωνίας
 • Εκπαίδευση αξιών, εκπαίδευση ήθους
 • Διαμορφωτική και απολογιστική αξιολόγηση μαθητών
 • Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
 • Θετικό σχολικό κλίμα
 •  Δραστηριότητες Δράματος και Τέχνης
 • Μάθηση βάσει έργου, μάθηση βάσει εργασιών
 • Διαθεματικές δραστηριότητες σε μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς
 • Προσαρμογή του προγράμματος σπουδών σε μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς

 • Prague_1
 • Prague_2
 • Prague_3
 • Prague_4
 • Prague_5
 • Prague_6
 • Prague_7

Simple Image Gallery Extended